Magyarország gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését 2004 óta jelentősen felgyorsította tagságunk az Európai Unióban. Ez a folyamat továbbra is folytatódik és komoly fejlesztések valósulhatnak meg uniós támogatásokból. Az európai országok együttműködése, közösségbe szerveződése régóta élő eszme, amely az Európai Unióban formát öltött. Ezáltal határokon átnyúló közös tevékenységek, tapasztalatcserék, kulturális hálózatok valósulnak meg, valamint a tagországok is gyarapodnak kulturális és közösségi értékekben és gazdasági, társadalmi területeken. Hazánk számára az uniós részvétel lehetőséget jelent, amelyet előnyösen használhatunk fel. A Fókusz és Esszencia Tanácsadó Kft. segítséget ad vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, intézményeknek, önkormányzatoknak, hogy részesüljenek e fejlesztési lehetőségekben, céljaik elérésében. Az uniós források mellett hazai források megpályázásában is segítséget nyújtunk, gazdasági, társadalmi, képzési, kulturális témákban egyaránt.

Munkahelyi képzések támogatása

2018. december 3-ig benyújthatók támogatási kérelmek OKJ, szakmai, hatósági, nyelvi, informatikai, egyéb képzések támogatására. Ez a hazai mikro-, kis-, közép- és nagyvállalati szektor számára kitűnő lehetőség a munkatársak fejlesztésére.
Miért éri meg a szervezetnek ebben a konstrukcióban projektet indítania?
− A munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak
javítása révén a vállalkozás versenyképessége növekszik.
− A pályázható összeg 3-50 millió forint, melynek 50 %-a előlegként
igényelhető.
− A képzési költségek maximális mértéke képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő.
− Ha a vállalat csekély összegű de minimis támogatásra jogosult, akkor a támogatási intenzitás
100%-os, azaz önrész nem szükséges! (200.000 Euróig), illetve ezen felül 50 %-os
(hátrányos helyzetű munkavállalók esetében 60 %-os)!
− Finanszírozható a támogatásból a munkavállalók képzési költsége, valamint a
képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek (beleértve vizsgáztatás díja, bizonyítvány,
tankönyv, jegyzet, segédanyag költsége, előzetes tudásmérés költsége, amortizáció költsége,
munkaruha/védőruha, alkalmassági vizsgálat és egyéb a képzéssel összefüggésben előírt, a
képzés elvégzéséhez szükséges speciális vizsgálat és kapcsolódó védőoltás költsége is).
− A megvalósítás maximum időtartama: 24 hónap.
− Lehetőség van arra is, hogy a pályázat keretében a szervezet megalkossa képzési és HR
stratégiáját, belső képzést valósítson meg, és ehhez külső forrásokat is kaphat.
− Az igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás
támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi
jellegű ráfordításainak a 25%-át.

Jogosultsági kritériumok:
– Mikro-, Kis- és Középvállalkozás (éves stat. állománya 2017-ben min. 3 fő volt).
– Legalább 1 lezárt üzleti év.
– Magyarországi székhely (vagy telephely), kettős könyvvitel, gazdasági társaság.
– Konvergencia-régiós megvalósítás kötelező!

Kötelezően megvalósítandó:
– Képzések (belső-, és külső képzés, nyelvi képzés, informatikai- és szakmai képzés), melyek
lehetnek OKJ-s tanfolyamok, Tréningek, Tanácsadások, Szervezetfejlesztések, Coaching
– Tájékoztatás, nyilvánosság

Amennyiben elindulnak a pályázaton, és ehhez igénylik szakmai, ill. pályázatírói
tapasztalatunkat, akkor a következő együttműködést ajánljuk Önöknek:
1. Együttműködésünk keretében megírjuk Önöknek a pályázatot.
2. Amennyiben részt veszünk a képzések megvalósításában, akkor egyedi ajánlatot
biztosítunk. Ajánlatot tudunk tenni a vállalkozásuk számára leginkább megfelelő tréningekre,
de nyitottak vagyunk képzési tervük megfelelő egyéb képzések megtalálására és
betervezésére is!
3. Vállalatát végigkísérjük a teljes folyamaton, mivel a többi, csak pályázatírásra szakosodott
céggel szemben, mi nem csak a pályázatot készítjük el, hanem a szakmai megvalósításban is
aktívan részt vállalunk.
4. Igény esetén támogatást nyújtunk a projekt- és szakmai-menedzsmentben egyaránt.
Így a lehető legnagyobb szakértelemmel, és minimális belső adminisztrációval kísérjük
végig a képzési folyamatot, biztosítva a projekt sikerét.

Amennyiben pályázatot nyújtana be, segítünk, keressen minket elérhetőségeinken!

Lépjen velünk kapcsolatba, hogy céljaihoz forrásokat rendeljünk és segítsük a megvalósításban!
A jövő kulcsa az együttműködés, az országok és az egyes emberek között egyaránt.

Soczó Krisztina +36/30-607-6820

Időpontfoglaláshoz kattintson ide

palyazat@fokusztanacsado.hu